“Om bij te dragen aan een meer circulaire economie, maken wij een duidelijke keuze voor duurzaam geproduceerde materialen“

“Deze 0-op-de-meter plus woningen zijn op de toekomst voorbereid”

Ons doel is om vanuit een vooruitstrevende, groene en duurzame visie mooie woningbouwprojecten te ontwikkelen en te realiseren. Vanuit onze aanpak dragen wij actief bij aan het behalen van het Energieakkoord. De Heren van Broekgraaf is hiervan een mooi voorbeeld.

In 2050 wil de overheid geen uitstoot meer van broeikasgassen, zoals CO2. In 2020 moet 14% van de energie duurzaam zijn en in 2023 moet dit stijgen naar 16% van het totaal. Om bij te dragen aan een circulaire economie, maken wij een duidelijke keuze voor duurzaam geproduceerde materialen. Ook onderzoeken wij bijvoorbeeld de mogelijkheden om regenwater op te vangen ten behoeve van het doorspoelen van het toilet. Daarmee besparen we een forse hoeveelheid kostbaar drinkwater.

“Om bij te dragen aan een meer circulaire economie, maken wij een duidelijke keuze voor duurzaam geproduceerde materialen“

Kennis en ervaring

Alle kennis en ervaring om onze projecten te ontwikkelen hebben we zelf in huis. Of het nu gaat om bouwmanagement, duurzaamheid, audits of administratie, beheer & onderhoud. Wij ontwikkelen altijd vanuit een exploitatievisie, omdat wij langjarige ervaring hebben met het beheer van onze eigen vastgoedportefeuille.

0-op-de-meter

Grondgebonden woningen zijn bij ons minimaal 0-op-de-meter en appartementencomplexen energieneutraal.

Zero emission living & driving

Inmiddels hebben wij concepten waarbij woningen voldoende energie opwekken om ook een hybride of elektrische auto op te kunnen laden. Dit is een volgende stap die wij maken in verduurzaming. In onze toekomstvisie woont iedereen in een huis en rijdt iedereen auto, zonder dat we enige CO2 uitstoot veroorzaken. De woning levert de energie voor zowel de woning als de elektrische auto(‘s) en daar waar mogelijk weer terug aan de woning.

top